Marketing có phải là tiếp thị? khái niệm về Marketing là gì?

Bản thân mình cũng đã bàn luận rất nhiều về Markting. Marketing có phải là tiếp thị hay không? Mình rất đồng cảm nghĩ với bài viết của tác giả dưới dây: Marketing không phải là tiếp thị hay tiếp cận. Theo Nguyễn Trọng Đức: Có thể khi đọc tiêu đề của entry này mọi người […]

04/06/2017